Wyraźnie zauważamy wsród naszych klientów wzrastające zainteresowanie pompami ciepła typu Split i Monoblok. Łącząc taki system ogrzewania z panelami fotowoltaicznymi, nasz dom staje się zero energetyczny. Takie rozwiązanie wykonujemy dla domów jednorodzinnych oraz małych budynków wielorodzinnych, w nowym budownictwie jak i tym modernizowanym, bądź przy rozbudowie instalacji grzewczej. Nowe pompy ciepła posiadają moduł sterowania i programowania dzięki, któremu przy współpracy z internetem obsługujemy system przez tablet lub smartfon. Pompa odbiera ciepło z powietrza przez wymiennik składający się z lameli i rurek, w których znajduje się czynnik chłodniczy, który pod wpływem ciepła zaczyna wrzeć i odparowywać. Para oddaje ciepło do systemu grzewczego i skrapla się.